ΣΑΛΑΤΕΣ

ΦΕΤΑ
2.5€
ΣΑΛ ΣΕΦ
5.5€
ΣΑΛ ΡΟΚΑ
6.00€
ΣΑΛ ΝΤΟΜΑΤΑ
3.00€
ΣΑΛ ΜΑΡΟΥΛΙ
2.5€
ΣΑΛ ΚΑΙΣΑΡΑ
6.00€
ΣΑΛ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ
4.5€