ΜΠΥΡΕΣ-ΚΡΑΣΙΑ

FIX 500ml

Στο καλάθι 2.00€
AMSTEL 330ml

Στο καλάθι 1.5€
AMSTEL 500ml

Στο καλάθι 2.00€
HEINEKEN 500ml

Στο καλάθι 2.00€
HEINEKEN 330ml

Στο καλάθι 1.5€
AMSTEL FREE 500ml

Στο καλάθι 2.00€
ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Στο καλάθι 2.00€
ΜΕΤΕΟΡΟ ΛΕΥΚΟ ΜΙΚΡΟ

Στο καλάθι 3.5€
ΜΕΤΕΟΡΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕΓΑΛΟ

Στο καλάθι 10.00€
ΜΕΤΕΟΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΙΚΡΟ

Στο καλάθι 3.5€
ΜΕΤΕΟΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

Στο καλάθι 12.00€