ΚΑΦΕΔΕΣ

CAPPUCCINO
1.7€
CAPPUCCINO ΔΙΠΛΟ
1.8€
FREDDO CAPUC
1.8€
FREDDO ESPRESSO
1.7€
ESP ΔΙΠΛΟ
1.7€
ESPRESSO ΜΟΝΟ
1.2€
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
1.5€
ΝΕΣ
1.5€
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΟ
1.3€
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΠΛΟ
1.5€
ΦΡΑΠΕ
1.5€