ΓΑΛΑΤΑ

ΓΑΛΑ ΤΡΙΚΚΗ 1%
1.1€
ΓΑΛΑ ΤΡΙΚΚΗ 10%
1.1€
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΤΡΙΚΚΗ
1.5€
ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ 500ML
1.5€
ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ 250ML
1.00€